หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกันยา หัดจุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอจัตุรัส ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วย ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจัตุรัสประมาณ 7 กิโลเมตร ไปตามถนนลาดยาง เส้นทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2179 (ถนนสายจัตุรัส - บำเหน็จณรงค์) และอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 45 กิโลเมตร ตำบลหนองโดนมีเนื้อที่ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,125 ไร่
 
   
 
  ประชากรทั้งสิ้น   5,717   คน แยกเป็น
 
ชาย   2,715   คน คิดเป็นร้อยละ   47.49
 
หญิง   1,637   คน คิดเป็นร้อยละ   51.20
  จำนวนครัวเรือน   1,891    ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย    83.13   คน/ตารางกิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู

ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ และตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองบัวโคก และตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส และตำบลท่ากูบ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
ชื่อผู้นำ
  1 บ้านโนนฝาย 278 299 577 196   นายโกมิน มีทอง  
2 บ้านหนองโดน 218 236 454 137   นายวิชชาญ ช่วยจัตุรัส
  3 บ้านห้วย 343 385 728 266   นายเฉลา ศรีบุรินทร์  
4 บ้านร้านหญ้า 321 346 667 250   นายกันยา หัดจุมพล
  5 บ้านพลับ 288 312 600 164   นายประสาน พัฒมณี  
6 บ้านยางเครือ 291 327 618 194   นายนิคม ชำนาญกุล
  7 บ้านหนองพันก๊ก 114 122 236 112   นายกมล หาโชค  
8 บ้านร้านหญ้าใหม่ 387 466 853 268   นายประสพ ประเสริฐศรี
  9 บ้านห้วยยาง 90 102 192 66   นายแสงสิน เที่ยงธรรม  
10 บ้านกุดตะเคียน 203 192 395 127   นายสิทธิพล ทัดสันเทียะ
  11 บ้านโนนฝายเหนือ 182 215 397 111   นายประเสริฐ แสงสว่าง  
  รวม 2,715 3,002 5,717 1,891    
 
(ที่มา : จากสำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557)
 
 
 
 
  ประชากรตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์
  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างบ้าง รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับด้านเกษตรกรรมมากที่สุด
 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลหนองโดน ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว และพริก
 
การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรโดยทั่วไปเป็นการเลี้ยงภายในครัวเรือน เพื่อใช้แรงงานและเป็นอาหาร สัตว์เลี้ยง ได้แก่ โค ไก่ สุกร เป็ด และกระบือ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10