หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำดื่ม(แบบถัง ขนาด 20 ลิตร) ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมารถตู้ในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้อสารเคมีกำจัดยุงและแมลง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการลอยกระทงประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สระท่าฉิม บ้านร้านหญ้าใหม่ หมู่ที่ 8 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม(แบบถัง ขนาด 20 ลิตร) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างน้ำดื่ม(แบบถัง ขนาด 20 ลิตร) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 93