หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 1 กรกฎาคม ? 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ โรงเรียนในเขตตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 1 กรกฎาคม ? 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถขยะคันสีเขียว หมายเลขทะเบียน 82-8922 ชัยภูมิ (คันสีเขียว) เลขครุภัณฑ์ 005-56-003 (มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด(มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 47