หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างทำตรายาง วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างทำตรายาง วัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างทำตรายาง วัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างจัดจ้างทำตรายาง วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์โรงเรียนในเขตตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 แห่งภาคเรียนที่ 1/2562 (พฤษภาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์โรงเรียนในเขตตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 แห่งภาคเรียนที่ 1/2562 (พฤษภาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2