หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ภูเขียว   จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะประจำรถยนต์เก็บขยะ คันหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๙๐๙ ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
ทต.ภูเขียว   จ้างเหมาบริการแรงงานปรับปรุงภูมิทัศน์และกวาดถนน ประจำชุมชนที่ ๙-๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
ทต.ลาดใหญ่   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบทางหลวงชนบท สายนา ร.ต.อ.ผดุง หาทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
ทต.ลาดใหญ่   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบทางหลวงชนบท สายบ้านนางมารี เรืองฤทธิ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
ทต.ลาดใหญ่   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบทางหลวงชนบท สายบ้านนางวรรณภา ผาสุก หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
ทต.ลาดใหญ่   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบทางหลวงชนบท สายบ้านนายสมบัติ หวังแหวกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.หนองโดน   จ้างจ้างผู้บริบาลรายนางสาวสอ้อน ฤทธิ์จรูญ เพื่อเป็นผู้บริบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 เดือนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.หนองโดน   จ้างผู้บริบาลรายนางคำปุ่น หาดไธสง เพื่อเป็นผู้บริบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 เดือนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.หนองโดน   ซื้ออาหารเสริม(นม)กล่อง UHT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2564 (1 ? 28 ก.พ. 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.นาเสียว   จ้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด ๓๒๐ วัตต์ ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,491