หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกุ่น พิพิธกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 


นายประทีป พัฒมณี
ประธานสภา
 


นายสุดใจ ทองเจริญ
รองประธานสภา


นายสุรชาติ โผยขุนทด
เลขานุการสภา
 
 


นายประยุทธ ชัยทิพย์
ส.อบต. หมู่ 1


นายสุวรรณ์ หาญเวช
ส.อบต. หมู่ 1


นางอุบลวรรณ ชนะศรี
ส.อบต. หมู่ 2


นายสุข เฮ้าจัตุรัส
ส.อบต. หมู่ 2


นางยุภาวดี โปยขุนทด
ส.อบต. หมู่ 3


นายอนันต์ เลิศประเสริฐ
ส.อบต. หมู่ 4


นายสุดใจ ทองเจริญ
ส.อบต. หมู่ 4


นายประทีป พัฒมณี
ส.อบต. หมู่ 5


นายสมบัติ ทัดสันเทียะ
ส.อบต. หมู่ 5


นายไพฑูรย์ พรามจร
ส.อบต. หมู่ 6


นางโกศิล โสมขุนทด
ส.อบต. หมู่ 7


นางนงนารถ เสาโกมุท
ส.อบต. หมู่ 7
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-874-3443
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10