หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกันยา หัดจุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 


นายสายัน ประดับวงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
โทร : 0857653493
 


นางทวีกาญจน์ เลิศประเสริฐ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
โทร : 0900484431


นายประยุทธ ชัยทิพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน หมู่ที่ 1
โทร : 0880864689
 
 


นางอุบลวรรณ ชนะศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน หมู่ที่ 2
โทร : 0848344196


นายสุดใจ ทองเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน หมู่ที่ 4
โทร : 0899869345


นายสมบัติ ทัดสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน หมู่ที่ 5
โทร : 0862485752


นายบุญจันทร์ ภักดีศิริวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน หมู่ที่ 6
โทร : 0819676323


นางโกศิล โสมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน หมู่ที่ 7
โทร : 0862539114


นายทวีเกียรติ บวรวัฒนอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน หมู่ที่ 9
โทร : 0917306696


นายแสวง วงษ์สิม

โทร : 0828370538


นายสมพร สีดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน หมู่ที่ 11
โทร : 0880862549
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10