หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกันยา หัดจุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
ข่าวสาร
 

 
การประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ประจำเดือน มกราคม 2565  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่  31  ธันวาคม  2564  นายกันยา  หัดจุมพล  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  ประจำเดือนมกราคม  2565  โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
1. การจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. การนำนโยบาย No Gift Polily ไปสู่การปฏิบัติ
4. การปรับปรุง / ทบทวนโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดทำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ
6. กิจกรรมทีแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง  พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
     ในการนี้  นายกันยา  หัดจุมพล  สรุป  การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการยกระดับ  ปรับปรุง  พัฒนา  ส่งเสริมให้ อบต. ลดความเสี่ยงการทุจริต  พัฒนาปรับปรุง  ผลการประเมิน  ITA  มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น  ช่วยยกระดับการบริหารจดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 14.22 น. โดย คุณ พรเพ็ญ สนณรงค์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 098-597-6474
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10