หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   9 เม.ย. 2562 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000ลิตร   1 เม.ย. 2562 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก ( ดีเซล ) รถรรทุกนำ้อเนกประสงค์ ขนาดจวามจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   4 ต.ค. 2561 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์   4 ต.ค. 2561 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล)รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์   4 ต.ค. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์   7 ก.ย. 2561 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.   20 มี.ค. 2561 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แต่งตั้งผู้ปิด-ปลดประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนนลูกรังถนนเพื่อการคมนาคมและขนส่งผลผลติทางการเกษตร1 2 3 4 5 6 8 9 10 11   30 ม.ค. 2561 229
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แต่งตั้งผู้ปิด-ปลด ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำหนองปุ่น-นานายสุดโท เสาโกมุท หมู่ 3   15 ม.ค. 2561 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน   20 ธ.ค. 2560 138
   1     (2)     3      4      5   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557