หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)