หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกันยา หัดจุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 28 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉ.3)พ..ศ.2561 [ 28 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษี [ 14 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรฐานท่ั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฯ [ 6 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษาระดับต้น-สูง แก้ไขล่าสุด 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. 2563 [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแก้ไขเ่พิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2561 [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับ 3 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับ 4 พ.ศ. 2563 [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10