หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกุ่น พิพิธกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฯ [ 6 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษาระดับต้น-สูง แก้ไขล่าสุด 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. 2563 [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแก้ไขเ่พิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2561 [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับ 3 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับ 4 พ.ศ. 2563 [ 18 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-874-3443
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10