หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกันยา หัดจุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 
 
 
  การคมนาคมขนส่งที่สำคัญของตำบล คือ การคมนาคมทางบก ได้แก่
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 ที่เขตเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยผ่านบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 บ้านยางเครือ หมู่ที่ 6 บ้านห้วย หมู่ที่ 3 บ้านร้านหญ้าใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4
 
ถนนลาดยาง รพช. สายโรงเรียนบ้านห้วย – บ้านโนนตะโก ผ่านบ้านห้วยหมู่ที่ 3
  บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 10 และ บ้านพลับ หมู่ที่ 5
 
ถนนลาดยางโยธาธิการ สายบ้านโนนฝาย - บ้านโนนคร้อ
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ห้วยลำคันฉู ไหลผ่านบ้านโนนฝายเหนือ หมู่ที่ 11 บ้านโนนฝาย หมู่ที่ 1 บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4 และ
 
บ้านร้านหญ้าใหม่ หมู่ที่ 8 จากนั้นแยกออกเป็น 2 สาย คือ
      สายที่ 1 ไหลผ่านบ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 10 และบ้านพลับ หมู่ที่ 5
      สายที่ 2 ไหลผ่านบ้านห้วย หมู่ที่ 3 บ้านยางเครือหมู่ที่ 6 และบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9
 
ห้วยกุดตะเคียน ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างบ้านกุดตะเคียน หมู่ที่10กับบ้านหนองโดน หมู่ที่ 2
 
ห้วยพรายงาม เป็นลำห้วยที่ไหลมาจากตำบลบ้านขามผ่านบ้านพลับ หมู่ที่ 5 ชาวบ้านใช้น้ำสำหรับทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์
 
ห้วยกุดผักไร ต้นน้ำมาจากบ้านงิ้ว ตำบลบ้านขาม และไหลผ่านบ้านโนนฝาย บ้านหนองโดน บ้านห้วย บ้านยางเครือ และบ้านห้วยยาง เกษตรกรได้อาศัยน้ำในการทำนาและปลูกผัก
 
ห้วยกุดตากแดด ไหลผ่านบ้านหนองโดน บ้านห้วย บ้านยางเครือ บ้านห้วยยาง และบ้านกุดตะเคียน อาศัยน้ำสำหรับการทำนา ปลูกผัก ตลอดทั้งการทำการเกษตรอื่น ๆ
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 19 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 104 บ่อ
 
บ่อบาดาล จำนวน 10 บ่อ
 
สระน้ำ จำนวน 20 แห่ง
 
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ที่สาธารณะ 30 แห่ง
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10