หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 
 
 
  การคมนาคมขนส่งที่สำคัญของตำบล คือ การคมนาคมทางบก ได้แก่
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 ที่เขตเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยผ่านบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 บ้านยางเครือ หมู่ที่ 6 บ้านห้วย หมู่ที่ 3 บ้านร้านหญ้าใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4
 
ถนนลาดยาง รพช. สายโรงเรียนบ้านห้วย – บ้านโนนตะโก ผ่านบ้านห้วยหมู่ที่ 3
  บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 10 และ บ้านพลับ หมู่ที่ 5
 
ถนนลาดยางโยธาธิการ สายบ้านโนนฝาย - บ้านโนนคร้อ
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ห้วยลำคันฉู ไหลผ่านบ้านโนนฝายเหนือ หมู่ที่ 11 บ้านโนนฝาย หมู่ที่ 1 บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4 และ
 
บ้านร้านหญ้าใหม่ หมู่ที่ 8 จากนั้นแยกออกเป็น 2 สาย คือ
      สายที่ 1 ไหลผ่านบ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 10 และบ้านพลับ หมู่ที่ 5
      สายที่ 2 ไหลผ่านบ้านห้วย หมู่ที่ 3 บ้านยางเครือหมู่ที่ 6 และบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9
 
ห้วยกุดตะเคียน ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างบ้านกุดตะเคียน หมู่ที่10กับบ้านหนองโดน หมู่ที่ 2
 
ห้วยพรายงาม เป็นลำห้วยที่ไหลมาจากตำบลบ้านขามผ่านบ้านพลับ หมู่ที่ 5 ชาวบ้านใช้น้ำสำหรับทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์
 
ห้วยกุดผักไร ต้นน้ำมาจากบ้านงิ้ว ตำบลบ้านขาม และไหลผ่านบ้านโนนฝาย บ้านหนองโดน บ้านห้วย บ้านยางเครือ และบ้านห้วยยาง เกษตรกรได้อาศัยน้ำในการทำนาและปลูกผัก
 
ห้วยกุดตากแดด ไหลผ่านบ้านหนองโดน บ้านห้วย บ้านยางเครือ บ้านห้วยยาง และบ้านกุดตะเคียน อาศัยน้ำสำหรับการทำนา ปลูกผัก ตลอดทั้งการทำการเกษตรอื่น ๆ
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 19 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 104 บ่อ
 
บ่อบาดาล จำนวน 10 บ่อ
 
สระน้ำ จำนวน 20 แห่ง
 
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ที่สาธารณะ 30 แห่ง
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-874-3443
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10