หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกันยา หัดจุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 
 
 
 

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ.

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มและส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันโรค

ร่วมกับประชาชน ประชาคม หมู่บ้าน หน่วยงานราชการต่างๆร่วมกัน พัฒนาเพื่อประชาชน

การบริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชาชนในตำบล

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ป้องกันปัญหายาเสพติด
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน

ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค

ขยายเขตระบบโทรศัพท์สาธารณะ

ก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 
 
 

การพัฒนาการการเรียนรู้ในชุมชน

การแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ

การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบภาคบังคับ

การส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารแก่ประชาชน

ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริการและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาการบริหารงานยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน

ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 

คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ และบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการบุกรุกและบำรุงรักษาที่สาธารณะ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10