หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกันยา หัดจุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
วิสัยน์ทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน
 
ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ให้เป็นไปตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจการเกษตรให้เข้มแข็ง
 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครองประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทุกขั้นตอนเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนทุกหมู่บ้านให้เข้มแข็ง สามารถเกื้อกูลสมาชิกในกลุ่ม และแก้ไขปัญหาของชุมชนภายในตำบลได้เอง
 
เตรียมชุมชนให้พร้อมรองรับความเจริญเติบโตของสังคมเมือง และบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนจน ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและเครือข่ายชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้
 
คน ครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความเอื้ออาทรไม่คอร์รัปชั่น มีภูมิคุ้มกัน อยู่ในสังคมที่เข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10